Balın Saklandığı Oda Koşullarına Göre Fiziksel Durumu

Balın Saklandığı Oda Koşullarına Göre Fiziksel Durumu

Bal gerekli oda sıcaklığında saklanmaz ise içeriğindeki yapısına göre hızlı veya yavaş donmaya başlar. Balın kristalleşmesi için bazı yöntemler önerilse ise de bu yöntemler ya yasal değildir (karışım oluşturacağından) ya da pratik uygulmalardan uzaktır. Uygulanması önerilen en basit yöntem ise 0°C’de 5 hafta saklanması daha sonra da 14 °C’de ise saklanılmasıdır. Tüketiciler, istedikleri zamanda kristalize olan balı sıvı hale getirebilmek içim bal kabını, 38°C’yi geçmeyen ılık su içinde tutabilirler.

Bazı hükümler ve maddelerine göre ‘’bal standardı’’ bölümünde verilen 2000/39 sayılı ‘’Bal Tebliği’’nde kristalize bal ‘’kristalizasyon metotlarının herhangi birine tabi tutularak veya kristalleşmesi için herhangi bir işleme tabi tutulmasının tamamen veya kısmen şekerşmiş, krema ve fondan kıvamdaki bal’’ şeklinde tanım yapılmıştır. Buradan da anlaşılacağı gibi balın kristalleşmsi bozulmasını ifade etmez, balın elde edildiği bitkisel kaynaktan oluşan doğal bir süreçtir. Tüketicilerin çoğu kristalize olan alı bilgisizlik sonucu hileli bal olarak düşünmektedirler. Bu durum, ülkemizde özellikle süzme bal ticaretinde sıkıntılara yol açmaktadır. Gerçek olan, pek çok doğal ve kaliteli balın çok çabuk hatta arıcılık malzemeleri ile yapılan işelmlerde bile şekerlenmeye başlayacağı anlaşılabilir.

Balın şekerlenme durumuna göre üzerine su, glikozi fruktoz oranları, balın depolanma sıcaklığı, depolanma sıcaklığının dalgalanması ve balda bulunan polen gibi katı partiküllerin miktarı etkili olmaktadır. Balın früktoz oranı düşerken glizoz oranının artması şekerlenmesini teşvik eder. Son yapılan araştırmalarda balın şekerlenme eğilimin belirlenmesinde daha çok glikoz/su oranı üzerinde sonuç çıkmıştır. Glikoz/su oranı 1.7’den daha düşük ise balların şekerlenmediği 2.1’den daha yüksek ise balların kısa sürede şekerlendiği bildirilmektedir. Bu sonuca göre balın şekerlenmesi tamamen doğal bir olay ve balın kalitesine etkisi yoktur.  Avrupa’da kristalize olmuş hatta özel yöntemler ile kristalleştirip krem haline getirilmi ballar zevkle tüketilirken ülkemizde bu tür ballara şüphe ile bakılması büyük bir yanılgı olup kaliteli bala yapılan bir haksızlıktır.

 

Devamını Oku

Arıcılıkta Modern Ekipman Kullanımı

Arıcılıkta Modern Ekipman Kullanımı

Arıcılıkta kullanılan arıcılık malzemesi, ekipman, araç ve gereçlerin en önemlisi arasında kovan gelmektedir. Eski tip kovan kullanımı ile yapılan arıcılık hiç bir zaman teknik arıcılık olarak adlandırılmamaktadır. Arıların isteklerine uygun, bilinen teknikleri uygulama olanağı sağlayan çerçeveli tip kovanlar ile arıcılık yapmak daha uygundur. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, kullanılan kovan tipi bölge koşullarına ve çalışılan genotipe uygun olması ve standart kovan kullanılmasıdır. Teknik arıcılık yıllar önce çerçeveli tip kovanların kullanılmasıyla birlikte başlamış ve giderek geliştirilmiştir. Bugün dünyanın her noktasında Dadant ve Langstrast tipi kovanlar yaygın olarak kullanılan modern kovan tipleridir. Çerçeve boyutlarını değiştirmemek kaydı ile bunlar üzerinde bölgeden bölgeye bazı değişiklikler yapılabilmektedir. Ancak bir arılık bölgesinde bulunan kovanlar mutlaka aynı tip ve ölçülerde kovan kullanılmalıdır. Eski tip kovan sistemiyle yapılan arıcılıkta 4-5 kg bal verimi alınabildiği halde, çerçeve tipli kovanlarda yeterli bilgi birikim ve deneyimin bir araya getirilmesi ile 40-50 kg kadar bal hasadı gerçekleştirilebilmektedir. Zaman zaman arılıktaki bazı kolonilerde yılda 100 kg’ın üzerinde bal hasat etmek mümkün olabilmektedir.

            Teknik arıcılıkta kullanılan arıcılık malzemeleri sadece kovandan ibaret değildir. İnsanoğlu zekasını ve bilimi her geçen gün biraz daha arıcılığa entegre etmeyi başarmış ve verimi artırmaya yönelik bir çok arıcılık malzemesi geliştirmiştir.

            Arıcılık son derece zevkli, topraktan bağımsız çalışılan, tarımın diğer kollarına göre daha kolay, az sermaye ile kısa sürede iyi gelir getiren bir tarımsal faaliyettir. Amatörce küçük işletmeler şeklinde yapılabildiği gibi başlı başına bir geçim kaynağı olarak 100-200 kolonili büyük yatırım işletmesi şeklinde de yürütülebilmektedir. Arıcılık yapmaya karar verenlerin yukarıda açıklamaya çalışılan ön hazırlıkları ve koşulları yerine getirdikten sonra işe başlamaları gerekir. Başlangıçta az koloni ile işe başlanmalı deneyim kazanıldıkça kovan sayısı artırılmalıdır. Koloni sahibi olmak için oğul veya eski tip arılı kovan satın alınarak boş kovanlara aktarılmalı ya da doğrudan arılı kovan satın almak gibi değişik yöntemlere başvurulabilir. Hangi yol tercih edilirse edilsin üstün, verimli, genç analı ve hastalıksız koloniler alınmalı, arıcılığa başlanmak için bahar mevsimi tercih edilmelidir.

 

Devamını Oku

Arıcılıkta Arı Sağlığı

Arıcılıkta Arı Sağlığı

Arıcılık Malzemeleri

Devamını Oku

Arıcılıkta Üretimi Etkileyen Faktörler

Arıcılıkta Üretimi Etkileyen Faktörler

Arıcılık Malzemeleri

Devamını Oku

Ham Propolis Nasıl Üretilir?

Ham Propolis Nasıl Üretilir?

 Kovandan alınacak olan propolis biraz reçinemsi bir kıvamda olduğu için arıcılık ekipmanları ile kovandan almak biraz zordur. Propolis kovandaki  çerçevelerden, kovan içi çatlaklarından, çerçevelerin üzerine konulan örtü bezinden ve kovan giriş deliğinin etrafından el demiri ile kazınarak elde edilebilir.

Günümüzde kovandan propolis eldesi örtü bezi konulan yere propolis tuzakları konularak ya da başka tel ızgaralar veyahutta odun çıtalar çerçevelerin üzerine konularak elde edilebilmektedir. Kafkas cinsi bal arısı kolonisinin propolisini alabilmek için plastik propolis ızgarası kullanmak daha uygundur. Arıcılarımızın propolisi daha kolay elde etmesi için farklı yöntemler kullanılabilmektedir.

1851 yılında langstroth tipi kovanlardaki ızgara aralıkları 4,76 ila 9,52 arasında olması gerektiği ortaya konulmuştur.Bu darlıktaki ızgaraların daha çok propolis toplama özelliği olduğu ortaya konulmuştur. Izgara arasındaki aralıklar arıların cinsine ve bulunulan bölgeye göre değişkenlik göstermektedir.

Arıların kovanlarına propolis getirme sebeplerini yazmak gerekir ise; kovanı kuvvetli rüzgar akımından korumak için, dışarıdan gelen zararlılara karşı ve tehlikere karşı korumak amacı ile, diğer kovanlardaki bal arılarının kovanı yağmalamalarını engellemek amacı ile, propolşs ile kaplama yaparlar.

Propolis özünü öncelikle bitkilerin tomurcuklarından, ağaç kabuk ve damar yapılarından, ağaçlardaki reçinelerden, bitki çiçektozlarından alının özlerin bal arıları tarafından mide içerisinde parçalanarak işlenmesi sonucu elde edilmektedir.

Kovan içerisinde kullanılacak olan işlenmiş propolis balmumu ile birlikte kullanılır. Propolisten balmumu ayrıştırılır ise daha kaliteli propolis elde edilmiş olur. Bir kovandan bir yıl iinde aşağı yukarı altmış beş gram kadar propolis elde edilir.

Devamını Oku

Arıcılık Malzemeleri Ana Arı Önemi

Arıcılık Malzemeleri Ana Arı Önemi

 Arıcılık ile ilgilenen tüm işletmelerde ana arı kendi bünyesinde üretilmiyor veya safkan – melez ana arı üreten çiftliklerden ve arıcılık malzemeleri yerinden temin edilmiyorsa , işletmenin ve üretimin olumsuz yönde etkilenmesi kaçınılmazdır. 

 

Devamını Oku

Varroa Hakkında

Varroa Hakkında

VARROA

Varroa arılar ve arıcılarımız için en büyük sorunlardan biridir.Varroa arıların vücut sıvısını emerek beslenir.1976 yılında ülkemize bulaşmış ve 1980 yılına kadar kovanların %20-25 inin kaybedilmesine neden olmuştur.Bu zararlıların erkekleri arıların vücut sıvısını ememez.Arılar üzerinde vücut sıvısını emen yalnızca dişi akarlardır.

BULAŞMASI

Varroanın ülkemizde hızla yayılmasının en önemli nedeni,ülkemizde yaygın olarak yapılan gezginci arıcılıktır.Varroa enfestasyonunun olduğu bölgeye götürülen arılara bulaşan varroalar buradan diğer bölgelerede yayılmıştır.Bulaşması ve yayılması genel olarak aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

-Bulaşık kolonilerden sağlıklı kolonilere yavru ve genç işçi arılar verilmesi

-Kolonilerin kontrolsüz olatrak birleşirilmesi ve suni oğul üretimi ile yeni kovanların oluşturulması

-Bulaşık arıların kovanlarını şaşırarak diğer kovanlara girmesi,özellikle erkek arıların kovanlarını şaşırması

-Oğul kontrolü için gerekli önlemlerin yeterince alınmaması ve başıboş çıkan oğulların kaçması

-Arılık içerisinde ve arılıklar arasında zayıf koloniler nedeniyle sık sık yağmacılık yapılması

-Etkili olmayan yöntemlerle zararlıya karşı yapılan kimyasal mücadeleden olumlu sonuç alınamaması

-Zararlı ile bulaşık olduğu bilinen ülkelerden kontrolsüz paket arı,ana arı veya arı kolonisi alınması

-Gezginci arıcılığın yeterince denetlenmemesi

-Zararlı mücadeleye önem verilmemesi

Devamını Oku

Arıcılık Malzemeleri Aricim.com

Arıcılık Malzemeleri Aricim.com

Merhaba kıymetli arıcılık sektöründe hizmet veren müşterilerimiz. Şirketimiz sektörünün öncü pozisyonunda olmakla birlikte sizlerin çeşitli dönemlerde anlık olarak veya sürekli olarak ihtiyaçını duyduyğunuz bütün arıcılık malzemeleri ni bünyesinde kendi markası altında üretmekte ve ithal ettiği bini aşkın ürün gamı ile sizlere hizmet sunmaktadır.

Devamını Oku

Varroa Mücadelesi

Varroa Mücadelesi

VARROA MÜCADELESİ

Varroanın en önemli biyolojik özelliği gelişmekte olan formlarının ve genç dişilerinin yavru gözlerinde bulunmalarıdır.Bu nedenle parazite karşı kullanılacak ilaçların etkinliğinive başarı şansını arttırmak için ilaçlamaların yavrusuz dönemde yapılması şarttır.Mücadele için en uygun dönem kolonilerde kuluçka faaliyetlerinin ve kapalı yavru gözlerinin en az olduğu ilkbahar ve geç sonbahardır.İlaçlamalar balda kalıntı bırakmaması için nektar akımı ile bal hasadı arasında kalan dönemin dışında yapılmalıdır.

Öncelik korunmaya verilmelidir.Unutulmamalıdır ki kullanılan çoğu kimyasal balda kalıntı bırakır ve balın kalitesinin düşmesine neden olur.Bundan dolayı varroa ile mücadeleden daha önemli olan korumaya önem verilmelidir.

-Yağmacılık önlenmeli bunun için kovan uçuş delikleri daraltılmalıdır.

-Arıların kovanları şaşırması engellenecek kadar tedbir alınmalıdır.

-Yoğun enfestasyona maruz kalmış kovanlar yakılmalıdır.

-Kovanın oğul vermesi önlenmelidir.

-Kovanlar yerden en az 50 cm yüksekliğe konulmalıdır ve devamlı güneş alan yerler seçilmelidir.

Devamını Oku

Avrupa Yavru Çürüklüğü

Avrupa Yavru Çürüklüğü

AVRUPA YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ

 BULAŞMA

Bulaşma genellikle arıcılarımızın daha önce hastalık bulaşmış kovanda kullandıkları ve sterilize olmayan alet ve ekipman kullanmaları,hastalıklı ve zayıf kolonileri sağlam kolonilerle birleştirmeleri,kaynağı belli olmayan balla arıların beslenmesi gibi sebeplerle hastalık bulaştırılır.Ayrıca hastalık sebebiyle zayıflamış olan kovanın diğer arılar tarafından yağmalanması sırasında hastalığın sporları sağlam kovanlara taşınır.

YAŞAM SÜRECİ

Larvalar bakteriyİ besleyici arıların getirdikleri besinlerle sindirim sistemine alırlar.Mide ve bağırsakta gelişmeye başlar.Larva,pupa  dönemine girdikten sonra etmen bağırsaktan dışkı ile petek gözü içine atılır.Petek gözün içindeki bu atıkları işçi arılar temizlik esnasında alır ve dışarı atarlar.Ancak bu sırada diğer larvalarda bakteriyi bulaştırırlar.

Hastalık etmeni bakteri yavrunun gıdasını ve bağırsak içeriğini hızla tükettiği için larvanın pupa dönemine çok zayıf girmesine veya pupa döneminde ölmesine neden olur.Ölümler diğer fırsatçı patojenlerinde olaya karışması ile hızlanır.

BELİRTİLERİ

Petek üzerinde yavrulu alan düzgün olmayıp açık ve kapalı gözler birbirine karışmıştır.

Ölümler genellikle açık gözlerde larva döneminde görülür(%90), eğer ölüm gözler kapandıktan sonra yani pupa döneminde oluşmuşsa göz kapağı delinir ve rengi açılır.

Larvanın rengi önce sarıya, sonra kahverengi ve siyaha dönüşür.

Ölü larvalar sulu ve yumuşaktır.

Hastalıklı kolonide gelişme hızı düşer,ergin arı sayısı ile yavru miktarında büyük azalma görülür.Arıların polen ve nektar toplama aktivitesi azalır.

Kapalı petek göz üzerindeki sır tabakasının rengi matlaşarak içeriye doğru çöker.

Ölü larvanın kıvamı önceleri sulu ve yumuşak,sonra sertleşerek hamur kıvamı alır.

Ölü larvalar tabanın dibine yapışmaz.

Kovandan kokuşmuş et kokusu gelir.

Hastalıklı larvalar genellikle bakıcı arılar tarafından dışarı atıldığı için güçlü kolonilerde uzun süre fark edilemeyebilir.Ancak ölümler çok fazla olursa ve kovan güçlü değilse larvalar atılamazve petek gözü içerisinde çürümeye başlar.

Ölü larvalar petek gözü tabanında C şeklinde kıvrılmış durumdadırlar.Gözün tabanına yapışmazlar ve petekteki göze bir kibrit çöpü sokulduğunda gözden rahatlıkla çıkarılabilirler.

Göze bir çöp sokularak karıştırıldığında 2-cm kadar bir uzama gözükür.

Devamını Oku

Arıcılıkta Sonbahar Bakımı

Arıcılıkta Sonbahar Bakımı

Sonbahar Bakımı ve Kışlatma
Arı kolonisinin sonbahar bakımı arıların kışı kayıpsız geçirmeleri açısından önem taşır. Sonbaharda arılara kış yiyeceği olarak bal depolanmış petekler bırakılmalıdır. Düşük kaliteli ballar arılara kış yiyeceği olarak verilmemelidir.

Arı mevcudu zayıf, ana arısı olmayan,yaşlanmış ve verimsiz olan kovanlara genç ana arı uygulanmalıdır. Ana arı yoksa sonbaharda o kovan birleştirilmelidir.

Başarılı kışlatma için sonbaharda yavru üretimi sağlanarak genç işçi arılar ve kalabalık nüfus ile kışa girilmelidir.Bunun için bir ölçü su bir ölçü şeker karıştırılarak teşvik şurubu verilir.

Kovan girişleri kovan daraltma aparatımızla 2arı girecek şekilde daraltılmalıdır.

Tahtanın üzeri örtü bezi ile örtülmelidir.

Kovan içinde arı basmayan petekler alınmalıdır.

Kovan daraltma aparatı ile kovan daraltılmalıdır.

Varroa ilaçlaması yapılmalıdır.

Devamını Oku

Ana Arı

Ana Arı

ANA ARI
Kraliçe arı veya arı beyi olarak da bilinen ana arı, balarısı kolonilerinde bulunan yetişkin çiftleşmiş dişi 
arıdır.
Her bir balarısı kolonisinde bir tane ana arı bulunmaktadır ve o kolonide bulunan tüm işçi arıların 
annesi konumundadır. Ana arı henüz larva iken seçilir ve olgunlaşana kadar özellikle arı sütü ile 
beslenerek ana arı konumuna getirilir.

Devamını Oku

PETEK GÜVESİ İLE MÜCADELE NASIL YAPILIR?

PETEK GÜVESİ İLE MÜCADELE NASIL YAPILIR?

Devamını Oku

ARICILIK

ARICILIK


Arıcılık, balarısı kolonilerinin, bir kovanda beslenerek ve gerekli bakımının yapılarak, bu kolonin 
çoğalmasını sağlamak ve nektar salınımlarının olduğu dönemlerde arı sütü, bal, polen, propolis gibi 
arı ürünlerinin elde edilmesi ile zirai bir kazanç sağlayan ekonomik bir meslektir. Bu işi yapan kişilere 
ise arıcı denilmektedir.
Arıcılık işinde arıcıların ilk hedefi daha fazla bal elde etmektir. Balın yanında farklı miktarlarda arı sütü, 
polen ve propolis gibi farklı arı ürünleri de elde edilmektedir.

Devamını Oku

ARI KEKİ

ARI KEKİ


Hava sıcaklığı 14 derecenin altına düşerse arıların kasları işlevlerini azaltmaktadır. Sıcaklık 10 
derecenin altına düştüğünde ise arılar uçamazlar. Sıcaklığın 7 derecenin altına düştüğü durumda ise 
arılar maalesef yaşayamazlar. Arılar soğuk kış günlerinde kendi hallerine bırakılırsa durumun bu 
şekilde olması ise kaçınılmazdır.
Sonbaharın son dönemlerinde ve ilkbaharın ilk dönemlerine arılara verilen arı keki; bal, polen,  pudra 
şekeri karışımlarından oluşmaktadır.

Devamını Oku

ARI KOVANI

ARI KOVANI

Arı kovanı, arıcılıkta kullanılan araç ve gereçler içerisinde en önemlisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Arılar doğal yaşamlarında ağaç kovuklarını yuva olarak benimsemekte ve ballarını buralarda toplamaktadırlar. Ancak tarımsal bir faaliyet olarak yapılan arıcılıkta arı kolonileri, barınmaları, çoğalmaları, beslenmeleri ve bakımının yapılabilmesi için belli yuvalar içerisine aktarılmıştır. Arıcılıkta kullanılan bu yuvalar arı kovanı olarak adlandırılmaktadır.

Devamını Oku

MAYIS HASTALIĞI

MAYIS HASTALIĞI

Devamını Oku